Controle

Controle houden over het project en het overzicht hierin bewaken is essentieel voor het goed verlopen van het subsidiemanagement. Daarnaast wilt u er zeker van zijn dat uw administratie te allen tijde voldoet aan de vereisten van de gestelde regelgeving.

Toetsen

Om het proces te toetsen kunt u PSCO inschakelen voor een audit. Hierbij wordt stap voor stap getoetst of alle zaken rondom wet- en regelgeving op orde zijn en of de administratie aan de gestelde eisen voldoet.

Ondersteuning PSCO

  • Audits op subsidieadministratie verzorgen.
  • Risico’s binnen de bestaande subsidieadministratie in kaart brengen en aanbevelingen doen.
  • Processen en rapportages toetsen aan de subsidieregelgeving.
  • Voorbereiden van de accountscontrole bij het opstellen van de einddeclaratie.
  • Hulp bieden bij de voorbereiding van een audit door de subsidieverstrekker.