Subsidie

Wie subsidie heeft verkregen moet er rekening mee houden dat hier een gedegen administratie bij hoort, waarin op de juiste wijze de kosten en eventuele baten worden verantwoord. Zonder een correcte subsidieverantwoording kan het gebeuren dat kosten achteraf bijvoorbeeld niet kunnen worden gedeclareerd, wat kan resulteren in een fikse financiële tegenvaller.

Administratie

Dor een goede administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) wordt de administratie met betrekking tot subsidie geordend, voor iedereen overzichtelijk gemaakt en op de juiste wijze verantwoord.

Ondersteuning PSCO

  • Toetsen van uw huidige administratieve organisatie en deze waar nodig te verbeteren.
  • Duidelijk inzicht geven in de bedrijfsprocessen.
  • Begeleiden en adviseren over het inrichten van de administratieve organisatie en opzetten van structuur in de administratie .
  • Inrichten en beschrijven van processen in een AO/IC document.